หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางานเชียงใหม่ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าโฆษณา
| ผ้าพันคอ | ของชำร่วย


cmprice.com

พื้นที่โฆษณา สนใจติดต่อ info@cmprice.com


เลื่อนประกาศขึ้น ส่งข้อความเพื่อติดต่อ
password : ลืมรหัสผ่าน

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


รหัสประกาศ 194202872
ลงประกาศเมื่อวันที่ : -1957 เวลา น. หมายเลข IP : tadeeinter@hotmail.com
ปรับปรุงเมื่อประกาศเมื่อวันที่ : -1957 เวลา น. หมายเลข IP : tadee

 

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าออสเตรเลียวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าออสเตรเลีย
 
หัวข้อประกาศ : วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าออสเตรเลีย

ลิงค์ผู้สนับสนุน

รายะเอียดของประกาศ

สิ่งที่จะต้องรับทราบไว้เมื่อขอวีซ่าท่องเที่ยว
โดยทั่วไป ผู้ที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวจะได้รับเงื่อนไขเหล่านี้
1. ไม่สามารถทำงานได้ เงื่อนไง 8101
2. ไม่สามารถเรียนเกิน 3 เดือน ได้ หากต้องการเรียนเกินนี้จะต้องขอเป็นวีซ่านักเรียน เงือนไข 8201
3. หากต้องการเรียนเกิน 4 สัปดาห์จะต้องทำการ X-Ray ปอดด้วย เงื่อนไข 8205
4. ไม่สามารถต่อวีซ่าเป็นอย่างอื่นได้ เงื่อนไง 8503 - No Further Stay

นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วก็คงไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงมากนัก มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ

การรวบรวมเอกสาร
การเตรียมเอกสารขอวีซ่าท่องเที่ยวจากเมืองไทยนั้น ค่อนข้างจะเข้มงวดกว่าการขอในออสเตรเลียพอสมควร เหตุผลก็อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นคือ เค้าต้องการหลักฐานที่จะให้เชื่อได้ว่าเราจะมาเที่ยวจริงๆ ไม่ใช่มาเพื่อแอบทำงาน หรือเอาวีซ่าท่องเที่ยวบังหน้าเพื่อเข้าเมืองแล้วหนีวีซ่า

เอกสารที่จำเป็นจะต้องใช้ มีดังนี้
a. พาสปอร์ต ตัวจริง
b. สำเนาพาสปอร์ต
c. ฟอร์ม
d. รูปถ่ายขนาดทำพาสปอร์ต
e. สำเนาบัตรประชาชน
e. หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าเรามีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ที่นี่ เช่น สเตทเมนต์จากธนาคาร ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวเพื่อการคำนวณยอดเงินสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่จะดูความเหมาะสมจากหลักฐานหลายๆ อย่างประกอบกัน ดังนั้นมีเท่าไหร่ก็แสดงไปให้หมดก็ แล้วกันครับ

โดยทั่วไปแล้วสถานทูตต้องการให้แนบสมุดบัญชีตัวจริงไปด้วย และจะคืนให้พร้อมกับพาสปอร์ต

กรณีที่มีผู้อื่นสนับสนุนค่าใช้จ่าย ที่พัก และอื่นๆ จะต้องแสดงหลักฐานความเกี่ยวพัน หรือแสดงหลักฐานจากเจ้าตัวผู้สนับสนุนด้วย ได้แก่
- หลักฐานเอกสารส่วนตัว เช่น บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
- จดหมายชี้แจงว่ายินดีจะรับรองเราในด้านต่างๆ เช่น การเงิน หรือที่พัก
- หลักฐานทางการเงิน (กรณีสนับสนุนทางการเงิน)
- กรณีที่ระบุว่าเป็นญาติกัน ก็จะต้องแสดงหลักฐานความเกี่ยวพัน เช่น ทะเบียนบ้าน เพื่อสนับสนุนคำอ้างความสัมพันธ์นั้น เป็นต้น

หลักฐานอื่นใด ที่จะแสดงสถานภาพของครอบครัว การทำงาน และความผูกพันอื่นๆ ต่อประเทศไทย ที่จะทำให้เค้าเชื่อว่าเราจะกลับมาหลังจากเที่ยวเช่น ตัวอย่างเช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการถือครองธุรกิจ หรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ฯลฯ อันนี้ผมระบุไม่ได้ชัดเจนนัก แต่สำคัญก็อะไรที่เกี่ยวกับการทำงาน เอกสารอื่นใด ที่แสดงว่ากิจการของเรายังคงดำเนินการอยู่ ไม่ได้เป็นการแอบอ้างเอกสารขึ้นมาลอยๆ

h. กรณีที่เดินทางพร้อมกับญาติคนอื่นๆ จะต้องแสดงหลักฐานความเกี่ยวพันกันด้วย ก็คงไม่พ้นทะเบียนบ้านนั่นแหละครับ หรือจะมีใบเกิด ทะเบียนสมรส ฯลฯ ก็แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละกลุ่มที่จะเดินทางมาด้วยกัน

i. กรณีที่อ้างว่าผู้สนับสนุนเป็นคู่รัก จะต้องแสดงหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวด้วย เช่น จดหมาย รูปถ่าย อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อโทรศัพท์ หลักฐานการโอนเงิน (กรณีที่มีการช่วยเหลือทางการเงิน) และอื่นๆ

j. กรณีผู้สมัครเป็นนักเรียนนักศึกษา จะต้องแสดงหลักฐานรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาจากทางสถาบันด้วย

k. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าท่องเที่ยวในออสเตรเลีย ถ้ายื่นที่ VFS สามารถถือเงินสดไปที่ VFS ได้ แต่ถ้าจะยื่นทางไปรษณีย์จะต้องซื้อเช็คให้เรียบร้อยตามรายละเอียดด้านล่าง)

l. เขียนแผนการท่องเที่ยวคร่าวๆ ว่า ในระยะเวลาที่เราขออยู่ต่อนี้ เราจะไปเที่ยวไหนบ้าง และได้บุคตั๋วหรือที่พักเอาไว้แล้วบ้างหรือไม่ ถ้ามีก็แนบไปด้วย แต่ถ้ายังไม่บุค อาจจะระบุลงไปว่า จะจองตั๋ว Low Cost ก็เลยไม่อยากจองล่วงหน้าเพราะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมันคืนเงินไม่ได้

m. เอกสารนอกเหนือจากนี้ หากทางเจ้าหน้าที่เห็นสมควร เค้าก็จะติดต่อมาขอเพิ่มเติมเป็นกรณีไปครับ

*** เอกสารที่เป็นสำเนาทุกชิ้นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ***

Australia Visa
การขอวีซ่าเพื่อย้ายถิ่นฐานของคู่สมรส/คู่ หมั้น/ ผู้มีความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา/คู่ครองเพศเดียวกัน

ใครคือผู้ที่ควรสมัครขอวีช่าประเภทคู่สมรส /คู่หมั้น /ความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา/ คู่ครองเพศเดียวกัน

- วีซาคู่สมรส
เป็นวีซ่าสําหรับผู้สมัครที่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย หรืออยู่กินฉันท์สามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ที่มีสิทธิในการสปอนเซอร์และรวมถึงผู้สมัครและสปอนเซอร์ที่เป็นเพศเดียวกัน

- วีซ่าสําหรับผู้ที่ จะทําการสมรสในประเทศออสเตรเลีย (คู่หมั้น)
เป็นวีซ่าสําหรับผู้ขอวีซ่าที่ได้หมั้นหมายกับผู้ที่มีสิทธิในการสปอนเซอร์ในประเทศออสเตรเลีย และ กําหนดการแต่งงานภายในระยะเวลา 9 เดือนหลังจากที่ได้รับอนุมัติวีซ่า

ข้าพเจ้าจะยื่น ใบสมัครขอวีซ่าได้อย่างไร?
ขอวีซ่าอเมริกา วีซ่าแคนนาดา วีซ่าอังกฤษ และ วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าทุกประเทศในยุโรป Schengen Visa วีซ่าท่องเที่ยว Tourist Visa,วีซ่าเยี่ยมญาติ visitor Visa,วีซ่าคู่หมั่น/วีซ่าแต่งงาน รับแก้ไขวีซ่าถูกปฏิเสธ Visa Refusal ทุกประเทศ Tel.(+66) 0918625474การันตี
-------------------------------------------------------------------------------
เลขที่ 600 ถนนรัชดา13 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

www.tadeeinterl.com

www.tadeeinternational.com
-------------------------------------------------------------------------------ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/น่าสนใจ

ราคา 20000 บาท
ลงประกาศโดย : vassana , e-mail : , Tel. เลขที่ 600 ถนนรัชดา13 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ที่อยู่ : TADEE International Co., Ltd. บริษัท ตาดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดส่งข้อความเพื่อติดต่อผู้ลงประกาศนี้


VVVVV ถูกใจประกาศนี้กดเลย!!!

ถูกใจเว็บนี้กดเลย !!!!
VVVVV


เลื่อนประกาศขึ้น
password : ลืมรหัสผ่าน
 

ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

พื้นที่โฆษณาจำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ l คอมพิวเตอร์ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี